Hjem > Nyheder > Indhold
Mining Chemicals
Jun 08, 2017

Gruveindustrien står overfor mange udfordringer i dag, da efterspørgslen efter mineraler stiger; De tilgængelige malmkroppe er af lavere kvalitet, og malmerne er ofte mere komplekse / sværere at behandle. Indlån bliver også mere fjernt og vanskeligere at få adgang til.

Minedriftskemikalier udgør en afgørende del af kæden, og er helt afgørende for at maksimere genopretningen. Industrien har både råvare- og specialkemikalier - men et stort problem er investeringsniveauet, der kræves af nøgleaktører for at udvikle nye og mere avancerede løsninger, og hvis dette endda vil ske i den grad, det er nødvendigt, hvis minedriften ikke er villig til at investere i Deres brug i forhold til billigere men mindre effektive og mindre miljøvenlige alternativer

Produkter